S účinností od 1.9.2022 stanoví:

S účinností od 1.9.2022 stanoví:
-nař.vlády č. 125/2022 Sb. – novela nař.vlády č. 75/2005 Sb. – nová pravidla pro určení rozsahu přímé pedagogické činnosti vedoucích zaměstnanců škol a školských zařízení

-vyhl.č. 126/2022 Sb. – novela vyhl.č. 13/2005 Sb. – v § 7 jsou nově stanovena pravidla, kdy může ředitel určit zástupce ředitele pro odborný výcvik, případně počet takových zástupců“

-oba právní předpisy v plném znění naleznete v sekci „Zákony, vyhlášky“