Zák.č. 421/2023 Sb. novelizuje s účinností od 1.1.2024 školský zákon č. 561/2004 Sb.

Základem novely jsou nová pravidla přijímání ke střednímu vzdělávání § 60-60n. Velkou pozornost musí ředitel věnovat přechodným ustanovením. Současně novela ruší současnou vyhlášku č. 353/2016 Sb. o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání - plné znění ke stažení zde.

Vyhl.č. 422/2023 Sb., s účinností od 1.1.2024 - nová úprava přijímacího řízení ke střednímu vzdělávání a vzdělávání v konzervatoři - plné znění ke stažení zde.