Opatření ministra školství, mládeže a tělovýchovy, kterým se mění Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání Č. j.: MSMT-12464/2023-3 s účinností od 1.9.2023.

Opatření ministra školství, mládeže a tělovýchovy, kterým se mění Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání Č. j.: MSMT-12464/2023-3 s účinností od 1.9.2023.
V části C v kapitole 5.1 Jazyk a jazyková komunikace, v podkapitole Charakteristika vzdělávací oblasti se doplňuje odstavec, který se týká vzdělávání žáků s nedostatečnou znalostí vyučovacího jazyka.