Ve Sbírce zákonů bylo zveřejněno nař.vlády č.110/2024 Sb – novela nař.vlády č.123/2018 Sb, které s účinností od 1.9.2024 v některých případech snižuje hodnoty PHmax v příloze č.1. Příloha č.2 pro určení PHAmax je beze změny.
Upozorňujeme, že při vyplňování výkazu P1d-01 musí škola určit PHmax pro nový školní rok 2024/25 již podle zmíněné novely.

Novela č.110/2024 Sb. je ke stažení ZDE (pro ZŠ se zvýrazněním změn, SŠ uvedeny pouze nové hodnoty PHmax).

 

Důležité upozornění:

MŠMT zveřejnilo na www.edu.cz v Aktualitách informaci: Změna v nastavení PHmax 2024. Na konci textu je možné si stáhnout soubor: Metodika_vypoctu_PHmax_pro_ZV_2024_final-2.
Bohužel na konci souboru na str.28 je chybně uvedena příloha nař.vlády č.75/2005 Sb, která již byla zrušena novelou č.125/2022 Sb.