Vyhl.č. 218/2023 Sb. novelizuje vyhl.č. 74/2005 Sb. s účinností od 1.9.2023.

Vyhl.č. 218/2023 Sb. novelizuje vyhl.č. 74/2005 Sb. s účinností od 1.9.2023.
-jedná se novelu přílohy pro určení PHmax, ale až od počtu 17 a více odělení
-vyhláška ke stažení v sekci „Zákony a vyhlášky“