Jen na dobu určitou do 16.5.2024 se mění v § 2 termín podávání přihlášek ke střednímu vzdělávání pro první kolo přijímacího řízení na 21.2.2024.