Dne 7.2.2024 byl zveřejněn rozpis rozpočtu přímých výdajů regionálního školství na rok 2024.

Porovnání normativů MŠMT 2024 vs. 2023 - ZDE

normativ nárokových složek platu učitelů pro MŠ, ZŠ a SŠ, konzervatoř, VOŠ – nárůst souvisí s novelou ŠZ – průměrný plat učitelů na úrovni 130% průměrného platu v ČR

- normativ nenárokových složek platu je stejný jako v r.2023

- nově je stanoven normativ na 1 učitele v adaptačním období – viz dopis p.Mareše, který školy obdržely do datových schránek. Je plně v kompetenci ředitele, jakou formou ohodnotí práci uvádějícího učitele (osobní příplatek, odměna).

 

bohužel normativ ONIV byl snížen o 11-13%

normativ počtu provozních zaměstnanců školy:

- na třídu MŠ byl snížen o 20%, to znamená nižší úvazek provozních zaměstnanců na třídu cca o 0,1

- bohužel u 1 (2) třídních MŠ došlo k dramatickému snížení normativu na ředitelství o 38 % (14%) a to ve spojení s poklesem normativu na třídu znamená pokles normativního počtu provozních zaměstnanců školy u 1 třídní MŠ o 0,3 úvazku, u 2 třídní MŠ o 0,25 úvazku. Je nezbytné tuto situaci hned řešit se zřizovatelem a dohodnout navýšení příspěvku na provoz o chybějící prostředky na snížené úvazky pro r.2024!!!!!

 

i u ZŠ dochází k významnému poklesu normativního počtu provozních zaměstnanců – viz tabulka

- u 1-5 třídní ZŠ pro naplněnost 15 žáků na třídu, u 6-18 třídní pro naplněnost 20 žáků na třídu

 

rozsah snížení úvazků

 

počet tříd

na ředitelství

na třídy

celkem za ZŠ

1

0,3052

0,0280

0,3332

2

0,3110

0,0560

0,3670

3

0,3003

0,0840

0,3843

4

0,4422

0,1120

0,5542

5

0,5027

0,1400

0,6427

6

0,5124

0,2700

0,7824

7

0,4877

0,3150

0,8027

8

0,4383

0,3600

0,7983

9

0,4395

0,4050

0,8445

10

0,4376

0,4500

0,8876

11

0,4427

0,4950

0,9377

12

0,4371

0,5400

0,9771

13

0,4425

0,5850

1,0275

14

0,4402

0,6300

1,0702

15

0,4413

0,6750

1,1163

16

0,4366

0,7200

1,1566

17

0,4368

0,7650

1,2018

18

0,4426

0,8100

1,2526

 

podobně u SŠ dochází k poklesu normativního počtu provozních zaměstnanců

- normativ na ředitelství se snižuje 13-15%, u normativů na třídu oborů o cca 20-22%

- např. u gymnázia, 12 tříd je snížení normativu cca 1,40 úvazku

 

u VOŠ dochází k poklesu normativního počtu provozních zaměstnanců o cca 20-22%

u ZUŠ dochází k poklesu normativního počtu provozních zaměstnanců o cca 16%

- navíc u všech kategorií provozních zaměstnanců je normativní plat proti r.2023 nižší o 2%