V souvislosti se vzdělávání dětí, žáků, studentů z Ukrajiny nabyde 21.3.2022 účinnosti zákon č. 67/2022 Sb.

V souvislosti se vzdělávání dětí, žáků, studentů z Ukrajiny nabyde 21.3.2022 účinnosti zákon č. 67/2022 Sb., který má přednost před úpravou v jiných školských právních předpisech.
§ 2 Přijímání k předškolnímu vzdělávání a k základnímu vzdělávání
§ 3 Obsah vzdělávání v mateřské, základní, střední, vyšší odborné škole a konzervatoři
§ 4 Přijímání ke vzdělávání ve střední škole, konzervatoři a vyšší odborné škole
§ 5 Přijímací řízení ke střednímu a vyššímu odbornému vzdělávání a ke vzdělávání v konzervatoři
§ 6 Výjimka z požadavku znalosti českého jazyka platnost § 6 jen do 31. srpna 2022
§ 7 Výjimka z hygienických požadavků na školy a školská zařízení
§ 10 odst.2
(2) Tento zákon pozbývá platnosti uplynutím dne 31. března 2023

Zákon i s důvodovou zprávou je ke stažení zde. Doporučujeme si pročíst i důvodovou zprávu k příslušným paragrafům.