Zákon č. 171/2023 Sb. - § 29 Přechodné ustanovení

§ 29 Přechodné ustanovení
Povinné subjekty, s výjimkou veřejných zadavatelů, zaměstnávající ke dni nabytí účinnosti tohoto zákona nejméně 50 a zároveň méně než 250 zaměstnanců jsou povinny zavést vnitřní oznamovací systém do 15. prosince 2023.

Na základě výkladu Ministerstva spravedlnosti se výjimka ze zavedení systému (směrnice) k ochraně oznamovatelů až od 15.12.2023 nevztahuje na příspěvkové organizace zaměstnávající 50 a více zaměstnavatelů.
Proto doporučujeme zavést tento systém ještě do konce srpna 2023.

Veřejného zadavatele definuje § 4 odst.1 z.č. 134/2016 Sb. (o zadávání veřejných zakázek) a pod písmenem d) uvádí i příspěvkové organizace.
Příspěvkové organizace s 50 a více zaměstnanci nespadají do výjimky výše uvedeného § 29.