MŠMT společně s MZdr vydali informace k zajištění zdravotních služeb. Školám zasílá MŠMT informace do datových schránek.

MŠMT společně s MZdr vydali informace k zajištění zdravotních služeb. Školám zasílá MŠMT informace do datových schránek.
Pro školy není stanovena povinnost poskytovat uvedené zdravotní služby, ale vytvořit prostorové a materiální podmínky pro poskytování takových zdravotních služeb ve škole – celý text je ke stažení zde.