Nv.č. 464/2022 Sb. – novela nv.č. 341/2017 Sb. účinnost od 1.1.2023

Nv.č. 464/2022 Sb. – novela nv.č. 341/2017 Sb. účinnost od 1.1.2023
-§ 4 odst.7 písm.c), d) – úprava odpočtů při stupni vzdělání VOŠ v platových třídách 10. a 11.
-podle přechodných ustanovení se musí v těchto případech přepočítat započitatelná praxe od 1.1.2023

Nv.č. 465/2022 Sb. – novela nv.č. 567/2006 Sb. – zvýšení minimální mzdy na 17 300 Kč/měsíc, min. hodinové sazby na 103,80 Kč/hodinu.
-zaručená mzda se zvyšuje pouze pro 1. a 2. platovou třídu na 17 300 Kč a dále pro 15. a 16. platovou třídu na 34 600 Kč

Nová vyhl.č. 467/2022 Sb. stanovuje nové cestovní náhrady pro rok 2023 – ke stažení zde