Semináře MS

Tel.: 721 423 611
✉ E-mail: info@seminar-ms.cz

SEMINÁŘE 2022/2023
Semináře „Novely právních předpisů ve školství od 1.1.2023“ již proběhly.
Od 24.3.2023 jsme pro vás připravili seminář o FKSP.
Přihlašování je možné v sekci „Semináře“.

 Naše další služby:
Účastníci našich seminářů mají možnost bezplatných celoročních konzultací.
!!! Přístupovým kódem je VARIABILNÍ SYMBOL z vystavené faktury !!!

Ostatním zájemcům poskytujeme konzultace prostřednictvím našeho emailu: info@seminar-ms.cz za poplatek 2500 Kč/rok.
Pro zájemce o jednorázové konzultace je cena 500 – 2000 Kč podle náročnosti dotazu.


Novela zák.č. 65/2017 Sb. – zíkaz nikotinových sáčků

19.03.2023

Zák.č. 59/2023 Sb. novelizuje s účinností od 23.3.2023 zák.č. 65/2017 Sb.
Mezi zakázané látky zařazuje i nikotin, který se na trhu objevil ve verzi nikotinových sáčků. Na jeho základě doplňte do svých preventivních programů i zákaz nikotinových sáčků.
Plné znění zák.č. 65/2017 Sb. ke stažení zde.

Lex Ukrajina – novela od 24.1.2023

24.01.2023

Vzdělávání dětí a žáků z Ukrajiny se statutem dočasné ochrany nebo strpění pobytu – zák.č. 20/2023 Sb. novelizuje zák.č. 67/2022 Sb. (Lex Ukrajina) s účinností od 24.ledna 2023 – ke stažení zde.
§ 2 odst.5 a 6):
Ve školním roce 2022/2023 se uskutečnily pro všechny cizince s …

Novela vyhl. o školním stravování – od 1.2.2023

17.01.2023

Vyhl.č. 13/2023 Sb. novelizuje s účinností od 1.2.2023 přílohu č.2 vyhl. o školním stravování č. 107/2005 Sb. Zvyšují se horní hranice finančního limitu pro strávníka o cca 20%, ke stažení zde.

Novela vyhl.č. 79/2013 Sb.

01.01.2023

Vyhl.č. 452/2022 Sb. novelizuje vyhl.č. 79/2013 Sb. s účinností od 1.1.2023 a pro školy je důležité, že jsou zrušeny povinné periodické prohlídky.

-§ 11 odst.2 – periodická prohlídka u kategorie první se provádí, pokud to zaměstnavatel nebo zaměstnanec vyžadují. Stejná úprava je i pro kategorii druhou.
Pokud tedy zaměstnanec o periodickou …

Zvýšení min.mzdy od 1.1.2023 a nové cestovní náhrady pro r.2023

30.12.2022

Nv.č. 464/2022 Sb. – novela nv.č. 341/2017 Sb. účinnost od 1.1.2023
-§ 4 odst.7 písm.c), d) – úprava odpočtů při stupni vzdělání VOŠ v platových třídách 10. a 11.
-podle přechodných ustanovení se musí v těchto případech přepočítat započitatelná praxe od 1.1.2023

Nv.č. 465/2022 Sb. – novela nv.č. 567/2006 Sb. – …

Maturitní zkoušky pro cizince – občany Ukrajiny v r.2023

20.12.2022

Upřesnění pravidel konání maturitní zkoušky pro cizince – občany Ukrajiny v jarním a podzimním termínu r.2023 formou opatřením obecné povahy MŠMT – zveřejněno na úřední desce MŠMT 28.11.2022 (https://www.msmt.cz/file/58798/).

Průměrná mzda za 1. až 3. čtvrtletí 2022

20.12.2022

Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí č. 425/2022 Sb., o vyhlášení průměrné mzdy v národním hospodářství za 1. až 3. čtvrtletí 2022 pro účely zákona o zaměstnanosti – průměrná mzda činí 39 306 Kč.

Zahraniční stravné pro rok 2023

14.12.2022

Zahraniční stravné pro rok 2023
Vyhláška č. 401/2022 Sb., o stanovení výše základních sazeb zahraničního stravného pro r.2023.