Semináře MS

Tel.: 721 423 611
✉ E-mail: info@seminar-ms.cz

SEMINÁŘE 2022/2023
Semináře „Novely právních předpisů ve školství od 1.1.2023“ již proběhly

Naše další služby:
Účastníci našich seminářů mají možnost bezplatných celoročních konzultací.
!!! Přístupovým kódem je VARIABILNÍ SYMBOL z vystavené faktury !!!

Ostatním zájemcům poskytujeme konzultace prostřednictvím našeho emailu: info@seminar-ms.cz za poplatek 2500 Kč/rok.
Pro zájemce o jednorázové konzultace je cena 500 – 2000 Kč podle náročnosti dotazu.


Stanovisko MŠMT k zádávání domácích úkolů

05.05.2023

Upozorňujeme na stanovisko MŠMT k zadávání domácích úkolů – ke stažení zde.
MŠMT žádá vedení škol, aby s tímto stanoviskem seznámilo pedagogické pracovníky školy.
Stanovisko je ke stažení také na: https://drive.google.com/file/d/191S6K2JjnWYNY0fBGRY-I69_dB2165uy/view

Povinnost přihlašovat zaměstnance-cizince s dočasnou ochranou

04.04.2023

Zaměstnavatelé mají povinnost přihlašovat od 1. 4. 2023 zaměstnance s dočasnou ochranou i v nepojištěných činnostech.

Dne 22. 3. 2023 připojil prezident ČR svůj podpis k návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 66/2022 Sb., o opatřeních v oblasti zaměstnanosti a oblasti sociálního zabezpečení v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území …

Novela vyhl.č. 467/2022 Sb. – zvýšení sazby za 1 kWh

03.04.2023

Vyhl.č. 85/2023 Sb. – novela vyhl. č. 467/2022 Sb., o cestovních náhradách. Zvyšuje se sazba za 1 kWh ze 6 Kč na 8,20 Kč s účinností od 1.4.2023.
Vyhláška je ke stažení v sekci „Zákony, vyhlášky“.

Novela zák.č. 65/2017 Sb. – zákaz nikotinových sáčků

19.03.2023

Zák.č. 59/2023 Sb. novelizuje s účinností od 23.3.2023 zák.č. 65/2017 Sb.
Mezi zakázané látky zařazuje i nikotin, který se na trhu objevil ve verzi nikotinových sáčků. Na jeho základě doplňte do svých preventivních programů i zákaz nikotinových sáčků.
Plné znění zák.č. 65/2017 Sb. ke stažení zde.

Lex Ukrajina – novela od 24.1.2023

24.01.2023

Vzdělávání dětí a žáků z Ukrajiny se statutem dočasné ochrany nebo strpění pobytu – zák.č. 20/2023 Sb. novelizuje zák.č. 67/2022 Sb. (Lex Ukrajina) s účinností od 24.ledna 2023 – ke stažení zde.
§ 2 odst.5 a 6):
Ve školním roce 2022/2023 se uskutečnily pro všechny cizince s …

Novela vyhl. o školním stravování – od 1.2.2023

17.01.2023

Vyhl.č. 13/2023 Sb. novelizuje s účinností od 1.2.2023 přílohu č.2 vyhl. o školním stravování č. 107/2005 Sb. Zvyšují se horní hranice finančního limitu pro strávníka o cca 20%, ke stažení zde.

Novela vyhl.č. 79/2013 Sb.

01.01.2023

Vyhl.č. 452/2022 Sb. novelizuje vyhl.č. 79/2013 Sb. s účinností od 1.1.2023 a pro školy je důležité, že jsou zrušeny povinné periodické prohlídky.

-§ 11 odst.2 – periodická prohlídka u kategorie první se provádí, pokud to zaměstnavatel nebo zaměstnanec vyžadují. Stejná úprava je i pro kategorii druhou.
Pokud tedy zaměstnanec o periodickou …

Zvýšení min.mzdy od 1.1.2023 a nové cestovní náhrady pro r.2023

30.12.2022

Nv.č. 464/2022 Sb. – novela nv.č. 341/2017 Sb. účinnost od 1.1.2023
-§ 4 odst.7 písm.c), d) – úprava odpočtů při stupni vzdělání VOŠ v platových třídách 10. a 11.
-podle přechodných ustanovení se musí v těchto případech přepočítat započitatelná praxe od 1.1.2023

Nv.č. 465/2022 Sb. – novela nv.č. 567/2006 Sb. – …