Množí se dotazy k úkolům ředitele při případné stávce – doporučení k postupu ředitele ke stažení zde.
Podrobnější informace ke stávce uvedlo MŠMT na edu.cz v aktualitách – ke stažení zde.
Další podrobnosti jsou na: https://skolskeodbory.cz/sites/skolskeodbory.cz/files/clanky/soubory/1572879340/pravni_vyklad_stavky.pdf