Aktuální semináře a školení

Téma:                   FKSP pro školy v kostce  (3 vyuč. hodiny + dotazy)

Přednášející:       Mgr. Pavel Zeman, Ing. Radka Šlegrová

Cena:                   990 Kč, bez možnosti bezplatných celoročních emailových konzultací

                              Obsah, termíny a přihlášení  pro samostatné MŠ - ZDE

                              Obsah, termíny a přihlášení pro ZŠ, ZŠ+MŠ - ZDE


Téma:                  Zákoník práce pro školy souhrnně (5 vyuč. hodin + dotazy)

Přednášející:       Mgr. Pavel Zeman, Ing. Radka Šlegrová

Cena:                   1.490 Kč, bez možnosti bezplatných celoročních emailových konzultací

                              Obsah, termíny a přihlášení  pro samostatné MŠ - ZDE

                              Obsah, termíny a přihlášení pro ZŠ, ZŠ+MŠ - ZDE


Téma:                   Novely právních předpisů ve školství 2024 - dodatečné termíny semináře 

Přednášející:       Mgr. Pavel Zeman, Ing. Radka Šlegrová

Cena:                   1.990 Kč, účastník MÁ možnost bezplatných celoročních emailových konzultací!!!

                             1.190 Kč pro druhého a každého dalšího účastníka na stejném semináři

                              Obsah, termíny a přihlášení pro VŠECHNY - ZDE


Přihlásit se můžete níže kliknutím na ikonu „přihlásit“ u vybraného semináře.


Po vyplnění přihlašovacích údajů Vám přijde potvrzující email (pozor, abyste váš email uvedli ve správném znění).
 

FAKTURU zašleme na uvedený email dva dny před seminářem (splatnost 14 dnů). 

MATERIÁLY zašleme na uvedený email jeden den před seminářem.

POZVÁNKU na Teams zašleme na váš email také jeden den před seminářem.

 

Online semináře probíhají v prostředí Microsoft Teams.
!!! K účasti na semináři není potřeba mít nainstalovaný program Microsoft Teams !!!


FKSP pro školy v kostce - pro samostatné MŠ

Přednášející:       Mgr. Pavel Zeman, Ing. Radka Šlegrová

Cena:                   990 Kč, bez možnosti bezplatných celoročních emailových konzultací

Platba:                 Faktura, bude zaslaná na email cca 2 dny před seminářem

Obsah:                 - vyhl.o FKSP zrušena

                             - pravidla v z.č. 250/2000 Sb. / ve ŠZ

                             - zdroje FKSP

                             - povinný podíl na produkty na stáří zaměstnanců

                             - komu lze z FKSP přispívat

                             - další možnosti příspěvků z FKSP

                             - novela z.č. 586/1992 Sb. (zdaňování příspěvků, příspěvky osvobozené od daně z příjmu)

                             - vzor směrnice FKSP

Seminář Místo Určení Cena Datum Od - do Volná kapacita  
FKSP online samost. MŠ 990 Kč - 38 Přihlásit
FKSP online samost. MŠ 990 Kč - 36 Přihlásit
FKSP online samost. MŠ 990 Kč - 40 Přihlásit
FKSP online samost. MŠ 990 Kč - 40 Přihlásit

FKSP pro školy v kostce - pro ZŠ, ZŠ+MŠ

Přednášející:       Mgr. Pavel Zeman, Ing. Radka Šlegrová

Cena:                   990 Kč, bez možnosti bezplatných celoročních emailových konzultací

Platba:                 Faktura, bude zaslaná na email cca 2 dny před seminářem

Obsah:                 - vyhl.o FKSP zrušena

                             - pravidla v z.č. 250/2000 Sb. / ve ŠZ

                             - zdroje FKSP

                             - povinný podíl na produkty na stáří zaměstnanců

                             - komu lze z FKSP přispívat

                             - další možnosti příspěvků z FKSP

                             - novela z.č. 586/1992 Sb. (zdaňování příspěvků, příspěvky osvobozené od daně z příjmu)

                             - vzor směrnice FKSP

Seminář Místo Určení Cena Datum Od - do Volná kapacita  
FKSP online ZŠ, MŠ, SŠ, obce 990 Kč - 38 Přihlásit
FKSP online ZŠ, MŠ, SŠ, obce 990 Kč - 39 Přihlásit
FKSP online ZŠ, MŠ, SŠ, obce 990 Kč - 40 Přihlásit
FKSP online ZŠ, MŠ, SŠ, obce 990 Kč - 40 Přihlásit

Zákoník práce pro školy souhrnně - pro samostatné MŠ

Přednášející:       Mgr. Pavel Zeman, Ing. Radka Šlegrová

Cena:                   1.490 Kč, bez možnosti bezplatných celoročních emailových konzultací

Platba:                 Faktura, bude zaslaná na email cca 2 dny před seminářem

Obsah:                - DPP a DPČ (novinky, dovolená, hlášení OSSZ)

                             - zrušení pracovního poměru (důvody, odstupné)

                             - odvolání nebo vzdání se vedoucí funkce

                             - evidence pracovní doby (přestávka, rozdělená směna, přesčasová x přespočetná práce)

                             - odměňování zaměstnanců (odměny, příplatky)

                             - zaměstnanci na ŠVP (lyžařském kurzu)

                             - pracovní cesty a cestovní náhrady

Seminář Místo Určení Cena Datum Od - do Volná kapacita  
ZP online samost. MŠ 1 490 Kč - 37 Přihlásit
ZP online samost. MŠ 1 490 Kč - 38 Přihlásit

Zákoník práce pro školy souhrnně - pro ZŠ, ZŠ+MŠ

Přednášející:       Mgr. Pavel Zeman, Ing. Radka Šlegrová

Cena:                   1.490 Kč, bez možnosti bezplatných celoročních emailových konzultací

Platba:                 Faktura, bude zaslaná na email cca 2 dny před seminářem

Obsah:                - DPP a DPČ (novinky, dovolená, hlášení OSSZ)

                             - zrušení pracovního poměru (důvody, odstupné)

                             - odvolání nebo vzdání se vedoucí funkce

                             - evidence pracovní doby (přestávka, rozdělená směna, přesčasová x přespočetná práce)

                             - odměňování zaměstnanců (odměny, příplatky)

                             - zaměstnanci na ŠVP (lyžařském kurzu)

                             - pracovní cesty a cestovní náhrady

Seminář Místo Určení Cena Datum Od - do Volná kapacita  
ZP online ZŠ, MŠ, SŠ, obce 1 490 Kč - 35 Přihlásit
ZP online ZŠ, MŠ, SŠ, obce 1 490 Kč - 39 Přihlásit

Novely právních předpisů ve školství

Přednášející:       Mgr. Pavel Zeman, Ing. Radka Šlegrová

Cena:                   1.990 Kč, účastník má možnost bezplatných celoročních emailových konzultací!!!

                             1.190 Kč pro druhého a každého dalšího účastníka na stejném semináři

Platba:                 Faktura, bude zaslaná na email cca 2 dny před seminářem

Obsah:                 - novela ZoPP (nové § 7a a 9a, § 24a-d)

                             - novely ŠZ (úplata za MŠ, ŠD, ŠK, přijímací řízení na SŠ)

                             - novely vyhlášek k ŠZ (vyhl. o ZŠ, vyhl. o DVPP)

                             - změna RVP-ZV, program školní neúspěšnosti

                             - novela ZP

                             - změna archivního zákona

                             - změny v oblasti FKSP

!!! POZOR - jedná se o stejný seminář, jako probíhal v prosinci, v lednu a v únoru tohoto roku !!!

Seminář Místo Určení Cena Datum Od - do Volná kapacita  
Novely online ZŠ, MŠ, ZŠ+MŠ 1 990 Kč - 37 Přihlásit
Novely online ZŠ, MŠ, ZŠ+MŠ 1 990 Kč - 40 Přihlásit