Upozorňujeme na změny s účinnost od 1.10.2023 u dohod (DPP a DPČ)

Zák.č. 281/2023 Sb. novelizuje zákoník práce.
Upozorňujeme na změny s účinnost od 1.10.2023 u dohod (DPP a DPČ) . Zaměstnavatel u obou musí písemně rozvrhnout pracovní dobu a min. 3 dny předem s rozvržením seznámit zaměstnance. Dále bude povinností zaměstnavatele platit příplatky za víkendy, svátky, práci v noci atd.

Dovolená z dohody
Nově budou mít „dohodáři“ právo na dovolenou s účinností od 1.1.2024. V případě, že práce na dohodu (DPP i DPČ) trvá souvisle alespoň 28 kalendářních dnů a dohodář odpracuje celkem v kalendářním roce nejméně 80 hodin, pak mu vznikne právo na dovolenou stejně jako u pracovního poměru. Obě uvedené podmínky musí být splněny současně
Pokud tedy práce na dohodu nebude trvat souvisle min. 28 kalendářních dnů nebo zaměstnanec za kalendářní rok odpracuje méně než 80 hodin, právo na dovolenou nevznikne.