Opět MŠMT sděluje školám změny 31.8. s účinností 1.9.2023.

Vyhl.č. 266/2023 Sb. – novela vyhl.č. 13/2005 Sb. – novela prodlužuje platnost pravidel jazykového vzdělávání cizinců v § 6a-6d až do 31.8.2024
-§ 6b odst.2 – prodlužuje se doba z 12 na 24 měsíců, kdy lze ještě žáka-cizince zařadit do skupiny pro jazykovou přípravu
-§ 6d – prodlužuje se doba vzdělávání z 10 na 20 měsíců a zvyšuje se i rozsah hodin jazykové přípravy z 200 na 400 hodin

Vyhl.č. 266/2023 Sb. – novela vyhl.č. 48/2005 Sb. – novela prodlužuje platnost změn v oblasti jazykového vzdělávání cizinců v § 10 a 11b až do 31.8.2024.
V sekci „Zákony a vyhlášky“ je ke stažení tato vyhláška, kde je u dotčených odstavců § 10 a § 11b uveden i komentář.

Nv.č. 265/2023 Sb. – novela nv.č. 75/2005 Sb.
-nově se stanovuje rozsah přímé práce školského logopeda v bodě 14.3. v příloze č.1
-pro zástupce v ZUŠ se zavádí nová varianta při 50 a více třídách v bodě 2 v příloze č.3