Vzdělávání dětí a žáků z Ukrajiny se statutem dočasné ochrany nebo strpění pobytu – zák.č. 20/2023 Sb. novelizuje zák.č. 67/2022 Sb. (Lex Ukrajina) s účinností od 24.ledna 2023

Vzdělávání dětí a žáků z Ukrajiny se statutem dočasné ochrany nebo strpění pobytu – zák.č. 20/2023 Sb. novelizuje zák.č. 67/2022 Sb. (Lex Ukrajina) s účinností od 24.ledna 2023 – ke stažení zde.
§ 2 odst.5 a 6):
Ve školním roce 2022/2023 se uskutečnily pro všechny cizince s dočasnou ochranou tzv. zvláštní zápisy k předškolnímu vzdělávání a povinné školní docházce v pozdějším termínu. Pro následující školní rok se navrhuje podle místních podmínek zvolit buď variantu jednotného termínu zápisu, nebo variantu zvláštního zápisu v pozdějším termínu. Povinné vyhlášení dvou zápisů i v místech, ve kterých nebude nezbytné, by zbytečně plošně administrativně školy zatěžovalo. O volbě, zda uskutečnit jednotný nebo zvláštní zápis, bude rozhodovat ředitel školy v dohodě se zřizovatelem. Dále se doplňuje zvláštní pravidlo pro vyhlášení zvláštního zápisu. Pokud se zvláštní zápis uskuteční, musí jej ředitel školy vyhlásit nejpozději spolu s vyhlášením běžného zápisu podle školského zákona, aby cizinec věděl, kterého zápisu se může zúčastnit.

§ 2c):
Zvláštní postup při vyřazení ze školy se nově vztahuje na všechny děti v mateřské škole, nejen ty plnící povinné předškolní vzdělávání. I tyto mladší děti často se svými zákonnými zástupci mění pobyt nebo se vracejí na Ukrajinu, aniž by o tom byla mateřská škola informovaná. Tímto se umožní, aby se reálně neobsazená místa v mateřských školách uvolnila pro jiné zájemce dříve a administrativně nenáročným způsobem než podle běžné právní úpravy ve školském zákoně.

§ 10 odst. 2):
Vzhledem k prodloužení dočasné ochrany do roku 2024 se prodlužuje platnost zvláštních opatření ve školství do 31.srpna 2024.