27. dubna 2022 byla vládou projednávána novela nv.č. 75/2005 Sb.

Ve středu 27. dubna 2022 byla vládou projednávána novela nv.č. 75/2005 Sb., která mění rozsah přímé pedagogické činnosti zástupců ředitele.
V usnesení vlády k novele nv.č. 75/2005 Sb. bylo uvedeno, že MŠMT zapracuje do novely připomínky Legislativní rady vlády a předloží předsedovi vlády k podpisu.
Čekáme na schválení novely a na její konečnou verzi, poté bychom rádi uspořádali on-line semináře na tuto problematiku.