Novely právních předpisů

-další vyhl.č. 116/2022 Sb. novelizuje vyhl.č. 511/2021 Sb. o cestovních náhradách – zvyšuje cenu benzinu a nafty – účinnost 14.5.2022