Vyhl.č. 13/2023 Sb. novelizuje s účinností od 1.2.2023 přílohu č.2 vyhl. o školním stravování č. 107/2005 Sb. 

Vyhl.č. 13/2023 Sb. novelizuje s účinností od 1.2.2023 přílohu č.2 vyhl. o školním stravování č. 107/2005 Sb. Zvyšují se horní hranice finančního limitu pro strávníka o cca 20%, ke stažení zde.