Vyhl.č. 150/2022 Sb. novelizuje vyhl.č. 15/2005 Sb. s účinností od 1.7.2022

Vyhl.č. 150/2022 Sb. novelizuje vyhl.č. 15/2005 Sb. s účinností od 1.7.2022 a změna se týká ZŠ, SŠ a VOŠ, které podle § 10 odst.3 ŠZ zpracovávají výroční zprávu. Nově se do osnovy výroční zprávy zařazuje bod:
e) stručné vyhodnocení naplňování cílů školního vzdělávacího programu,
Několik bodů původní osnovy bylo zrušeno. Plné znění vyhl.č. 15/2005 Sb. je ke stažení zde.