Vyhl.č. 291/2023 Sb. – novela vyhl.č. 317/2005 Sb. o DVPP s účinností od 1.října 2023.

Vyhl.č. 291/2023 Sb. – novela vyhl.č. 317/2005 Sb. o DVPP s účinností od 1.října 2023.
Reaguje na novou terminologii ZoPP, upravuje obsah a doby trvání Studia pedagogiky a Studia pro rozšíření odborné kvalifikace. Plné znění vyhlášky zde.