Vyhl.č. 85/2023 Sb. – novela vyhl. č. 467/2022 Sb., o cestovních náhradách. Zvyšuje se sazba za 1 kWh ze 6 Kč na 8,20 Kč s účinností od 1.4.2023.

Vyhl.č. 85/2023 Sb. – novela vyhl. č. 467/2022 Sb., o cestovních náhradách. Zvyšuje se sazba za 1 kWh ze 6 Kč na 8,20 Kč s účinností od 1.4.2023.
Vyhláška je ke stažení v sekci „Zákony, vyhlášky“.