Novely právních předpisů

-vyhl.č. 111/2022 Sb. novelizuje 2 vyhlášky:
1) vyhl.č. 74/2005 Sb. o zájmovém vzdělávání, jedná se upřesnění výkladu pojmu „pravidelná docházka“ – účinnost 1.9.2022
2) vyhl.č. 310/2018 Sb. o krajských normativech – přesnější vymezí výkonů středisek volného času, pro které bude KÚ stanovovat normativy – účinnost 1.1.2023