Aktuálně se nabízí otázka, jak postupovat, pokud je ředitel školy uvolněn pro výkon veřejné funkce.

Aktuálně se nabízí otázka, jak postupovat, pokud je ředitel školy uvolněn pro výkon veřejné funkce.
Často zřizovatel jmenuje nového ředitele z řad stávajících zaměstnanců (obvykle pedagogů) na dobu určitou, po dobu uvolnění původního ředitele pro výkon veřejné funkce.
!!! A v tom je pro nového ředitele velké nebezpečí !!!
Pokud byl pedagog ve škole již zaměstnán na dobu neurčitou, je jmenování podle § 40 ZP změnou pracovního poměru a jmenováním na dobu určitou po dobu výkonu veřejné funkce původním ředitelem se novému řediteli mění pracovní poměr z doby neurčité na dobu určitou. Po ukončení výkonu veřejné funkce původním ředitelem (např. i odvoláním z uvolněné pozice starosty, místostarosty, …) totiž končí novému řediteli pracovní poměr a je bez práce!!! Je jedno, zda se původní ředitel do školy vrací či nevrací.

Pro zaměstnance školy je proto vhodné zastupovat původního ředitele podle § 124 odst.2 písm.a) nebo písm.b)!
a) původní ředitel v organizační struktuře dohodne s vybraným zaměstnance, že kromě výkonu běžných činností (např. zástupce, ekonom,…) bude rozšířena jeho činnost o trvalé zastupování ředitele v plném rozsahu jeho řídících činnost, tedy k názvu pracovní pozice doplní „zástupce statutárního orgánu“ – příklad ekonom-zástupce statutárního orgánu.

b) původní ředitel uzavře s vybraným zaměstnancem smlouvu o zastupování ředitele v plném rozsahu jeho řídících činnost. Vzor smlouvy je na našich www.seminar-ms.cz v sekci Vzory.

V případě jmenování nového ředitele na dobu určitou, po dobu uvolnění původního ředitele pro výkon veřejné funkce, je vždy vhodné nově přijatého zaměstnance (zástup za nově jmenovaného ředitele) přijmout taktéž na dobu určitou, po dobu uvolnění původního ředitele pro výkon věřejné funkce. Po návratu původního ředitele z výkonu funkce bude na škole volné místo pro zastupujícího ředitele.