Na základě informaci z jednání o rozpočtu r.2024 (MŠMT, odbory, vláda) se ukazuje, že jednou z variant řešení chybně určeného normativního počtu provozních zaměstnanců pro r.2024 ze strany MŠMT bude možnost překročit dříve závazný ukazatel počet zaměstnanců. Proto doporučujeme zatím vyčkat a nesnižovat úvazky provozním zaměstnancům. Navíc školy ještě nemají rozpočet na školská zařízení od KÚ.