Vážená ředitelko, pane řediteli.

             Myslíme si, že nastal čas přestat mlčky snášet nedomyšlená nebo dokonce protiprávní opatření MŠMT ČR (rozdělení rozpočtu na pedagogické a provozní zaměstnance, 11 let odmítání 11. platové třídy pro ředitele MŠ v rozporu s právními předpisy, protiprávní výklad využití prostředků ONIV v oblasti stravování zaměstnanců, několik let chybný výklad specializačního příplatku, ... a nyní významné snížení normativního rozpisu úvazků provozních zaměstnanců).

Snížení úvazků provozních zaměstnanců škol může být v návaznosti na dodržení závazného limitu počtu zaměstnanců pro mnoho škol likvidační. Navíc MŠMT ČR proti roku 2023 snížilo normativní plat provozních zaměstnanců o 2%. Největším rizikem této úpravy může být odchod zbylých provozních zaměstnanců ze škol. Pokud je takový postup tlakem politiků na zřizovatele (obce a kraje), aby se více podíleli na financování provozních zaměstnanců, pak si berou ředitele škol jako rukojmí a to je nepřijatelné.

             Jediným správným řešením je dohoda politiků a zřizovatelů s dlouhodobým výhledem řešení. Situaci nelze řešit dramatickým snížením normativů provozních zaměstnanců ze dne na den bez možnosti na takovou situaci reagovat v souladu s právními předpisy. Na organizační změny v oblasti snížení počtu zaměstnanců od 1. 1. 2024 musí škola s ohledem na výpovědní doby reagovat 3 měsíce předem, tedy nejpozději v průběhu října 2023. Školy se o snížení normativů provozních zaměstnanců dozvěděly 7. února 2024. Navíc krajské odbory školství obdržely od MF ČR informaci, že překročení ukazatele Limit počtu zaměstnanců bude posuzován jako porušení rozpočtové kázně. 

Je potřeba se začít aktivně bránit. Jak?

Politici se bojí množství. Všichni se hned obraťte na MŠMT ČR, aby okamžitě vrátilo normativy provozních zaměstnanců na hodnoty roku 2023. Jako projev dobré vůle můžete uvést, že nepožadujete odpovídající navýšení rozpočtu mzdových prostředků. Informujte poslance a senátory ve vašich obvodech s upozorněním na možný provozní kolaps škol.

Samozřejmě hned jednejte se zřizovatelem, aby prostřednictvím Svazu měst a obcí a Asociace krajů společně vyvinuli tlak na MŠMT ČR i na MF ČR, aby uvolnili ukazatel limit počtu zaměstnanců a nebrali si ředitele škol jako rukojmí.

 

9.února 2024

Radka Šlegrová, Kamil Šlegr, Pavel Zeman