Zřízení zástupce ředitele pro odborný výcvik nebo vedoucího učitele pro odborný výcvik je nově upraveno s účinností od 1.9.2022

Zřízení zástupce ředitele pro odborný výcvik nebo vedoucího učitele pro odborný výcvik je nově upraveno s účinností od 1.9.2022 v § 13 odst.7 vyhl.č. 13/2005 Sb. s tím, že je pro zřízení takové vedoucí pracovní pozice rozhodující počet skupin odborného výcviku!!!
Rozsah přímé pedagogické činnosti je v nv.č. 75/2005 Sb., příloha č.1, bod 4.5.