Vyhl.č. 11/2024 Sb. – novela vyhl.č. 79/2013 Sb., účinnost 31.1.2024

§ 15a - v žádosti o provedení lékařské prohlídky a posouzení zdravotní způsobilosti ke vzdělávání a v průběhu vzděláváním se již neuvádí střední škola, na kterou se uchazeč hlásí nebo vzdělává- plné znění ke stažení zde