S účinností od 1.1.2024 je zák.č. 349/2023 Sb. zrušena vyhl.č. 114/2002 Sb. o FKSP

-pro příspěvkové organizace je jediné pravidlo čerpání v zák.č. 250/2000 Sb. v § 33 odst.1:
„Nejméně 50 % z rozpočtovaného základního přídělu k 1. lednu rozpočtového roku podle věty první se použije na příspěvky na produkty spoření na stáří zaměstnanců, které jsou osvobozeny od daně z příjmů fyzických osob.“
Ostatní pravidla čerpání si určuje zaměstnavatel, případně po dohodě s odbory.
Stejné pravidlo je i pro školské právnické osoby v § 138 odst.1ŠZ.

 
-příděl je snížen na 1% objemu platů a náhrad platů zúčtovaných za kalendářní rok – pro většinu škol to bude cca 4 000 až 4500 Kč na zaměstnance a rok, polovina navíc musí být použita na produkty spoření na stáří zaměstnanců
-na zaměstnance a rok tedy zbude na běžná plnění cca 2 000 Kč, to je např. při 200 stravovacích dnech příspěvek 10 Kč na oběd a fond je vyčerpán. Je proto nezbytné významně redukovat možnosti plnění z FKSP v r.2024. Některé školy zvažují i redukci nebo zrušení darů.

 
Drobnou výhodou pro r.2024 je, že se objem prostředků ve fondu FKSP zvýší o převod zůstatku z r.2023.

Nevyčerpaná povinná část, která má být použita na produkty spoření na stáří zaměstnanců, bude po skončení roku 2024 převedena do následujícího kalendářního roku (§ 29 odst.2 z.č. 250/2000 Sb.). Zatím bohužel není stanoveno, zda se tato část po převodu bude muset použít pouze na produkty spoření na stáří zaměstnanců.