Zák.č. 167/2023 Sb. – novela zák.č. 258/2000 Sb. ruší s účinností od 1.7.2023 v § 19 odst.2 povinnost mít zdravotní průkaz

Zák.č. 167/2023 Sb. – novela zák.č. 258/2000 Sb. ruší s účinností od 1.7.2023 v § 19 odst.2 povinnost mít zdravotní průkaz pro osoby přicházející při činnostech ve stravovacích službách (§ 23) při výrobě potravin, zpracování potravin nebo při uvádění potravin na trh do přímého styku s potravinami, pokrmy. Dále fyzické osoby přicházející při pracovních činnostech v ostatních činnostech podle odstavce 1 do přímého styku s kosmetickými přípravky, jejich ingrediencemi nebo tělem spotřebitele.
Ve školách se od 1.7.2023 již ve výše uvedených případech nemusí dokládat zdravotní průkaz.